TáčkoFest & TáčkoCup

Hudobný multižánrový festival a preteky v „lítání na táčkách“

Prečo táčky?

je dokázané, že najlepšie akcie vznikajú pri vínku…

S blížiacim sa letom ožívajú Horné Orešany napínavým táčkovým zápolením a skvelou hudbou. Festivalovú sobotu si užívame naplno – popoludní súťažíme v „lítání na táčkách“ a podvečer to rozbalíme na multižánrovom hudobnom festivale pod holým nebom.

NOVINKY

Lítaj s táčkama!

Táčkofest&cup vol.4 – 18. júna 2022

FOTKY