Mapa

Na tejto mapke nájdete vyznačené autobusové zastávky s názvami a umiestenie festivalu: https://www.google.com/maps/